แนวคิด

ชีวิตนี้มีให้ครบ 7 ข้อ สละเวลาอ่าน 1 นาที

1. ต้องอยู่ให้รอด ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตก อยู่อีก 1 วัน…เหลือน้อยลง 1 วัน สุขอีก 1 วัน… กำไร 1 วัน

2. ต้องอยู่ให้มีความสุข ตำแหน่งสูง มิสู้มีรายได้สูง..รายได้สูง มิสู้อายุยืน..อายุยืน มิสู้มีความสุข..ขอให้มีความสุข เพราะความสุขคือเงินสด..นอกนั้นแค่กระดาษเช็ค

3. ต้องเป็นของเราเอง หมายถึงไม่ใช่เป็นของคนอื่น หรือยืมของคนอื่นมาใช้..ตำแหน่งเป็นของชั่วคราวเกียรติยศเดี๋ยวก็ผ่านไป สุขภาพเท่านั้นที่เป็นของเรา

4. ไม่เหมือนกัน ย่อมไม่เหมือนกัน ความรักที่พ่อแม่ให้กับลูก ไม่มีขีดจำกัด..แต่ความรักของลูกต่อพ่อแม่มีขีดจำกัด.. ลูกๆ ป่วย พ่อแม่กลุ้มใจพ่อแม่ป่วย แค่ลูกๆ มา เยี่ยมมาถามไถ่ ก็พอใจแล้ว ลูกๆ ใช้เงินพ่อแม่ สมเหตุสมผล พ่อแม่จะใช้เงินลูกๆ ต้องมีเหตุมีผล บ้านพ่อแม่ก็คือบ้านลูกๆ บ้านลูกๆ ไม่ใช่บ้านของพ่อกับแม่ ไม่เหมือนกัน ก็คือ ไม่เหมือนกัน พ่อแม่ที่เข้าใจ จะถือเอา ความกตัญญูกตเวทีของลูกๆ เป็นจิตอาสาและความสุข ไม่หวังการตอบแทน.. หากหวังการตอบแทน นั่นคือ หาทุกข์ใส่ตัว

5. อย่าคาดหวังใคร ยามป่วยอย่าคาดหวังใคร แม้แต่ลูกๆ “ไม่มีลูกกตัญญู หน้าเตียงคนป่วยเรื้อรังหรอก” คาดหวังคู่ชีวิตหรือ เขาเอง..ก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว ที่คาดหวังได้ คือ.. เงินอย่างเดียว ใช้เงินรักษาตัว

6. ระลึกแต่ความหลัง อาจจำเป็น เพราะจำเรื่องราว ได้น้อยลง ลืมมากขึ้น ฉะนั้น.. สุขภาพคือทรัพย์.. จำไว้.แข็งแรงเข้าไว้
หาความสุขเสมอ..

7. อย่ากลัวความ ต-า-ย เกิด แก่ เจ็บ ต-า-ย เป็นเรื่องธรรมชาติ ที่ทุกคนเท่าเทียมกัน ต้องมีความพร้อมด้านจิตใจ พอยมบาลมาเรียก ก็พร้อมที่จะไปได้เลย ต้องไม่มีการอาลัยอาวรณ์

เราไม่จำเป็นต้องรวย เพราะมีเงินมาก
แต่เราอาจรวยความสุขได้ เพราะ ก า ร ใ ห้

ขอบคุณแหล่งที่มา : Music cartoon

Share This is

Related posts

เลือกโทนสี ให้ถูกตามดวงชะตา 12 ราศี

สมายด์

แง่มุมมองดีๆ…ของการเป็นคนใจแข็ง

สมายด์

5 วิธีรับมือคนที่ไม่ชอบ และยังทำให้เรามีความสุขได้

สมายด์